Verschillende risicoprofielen

In de cirkeldiagrammen hieronder vind je de 6 verschillende soorten risicoprofielen, die door vermogensbeheerder veel gebruikt worden. Het vermogen dat je wilt beleggen wordt bij de meeste risicoprofielen belegd in 4 verschillende categorieën. In de categorie aandelen, obligaties, onroerend goed en sparen. In deze stap gaan we verder in op hoe vermogensbeheerder je geld beleggen en hoe ze ervoor zorgen dat jouw beleggingsportefeuille zo goed mogelijk gespreid is.

Risicoprofielen

Zeer defensief

 [visualizer id="1930"] 

Defensief

 [visualizer id="1932"] 

Matig defensief

 [visualizer id="1931"] 

Matig Offensief

 [visualizer id="1936"] 

Offensief

 [visualizer id="1933"] 

Zeer offensief

 [visualizer id="1938"] 

Spreiding

 

Vermogensbeheerders spreiden jouw geld niet alleen over de 4 bovenstaande categorieën. Binnen de categorie zelf wordt er ook goed gekeken naar hoe ze het risico zo laag mogelijk kunnen houden. Er kan op verschillende manieren voor worden gezorgd dat er een goede spreiding is binnen de categorieën. Hieronder staan de verschillende manieren waarop een vermogensbeheerder ervoor zorgt dat je zo min mogelijk risico loopt.

Grootte van het bedrijf

 

De grootte van het bedrijf speelt een rol binnen het uitkiezen van geschikte bedrijven. Hoe groter het bedrijf is waarin je investeert hoe kleiner de kans  dat de waarde van jouw beleggingen hard onderuit gaan. Over het algemeen geldt dat kleinere bedrijven een hoger risico met zich meebrengen, omdat dit soort bedrijven eerder in moeilijkheden komen of failliet gaan dan grote bedrijven.

Verschillende landen

 

Er wordt door een vermogensbeheerder ook altijd gekeken naar de verdeling van het belegd vermogen over de verschillende markten / landen / continenten. Het risico is namelijk veel groter wanneer je alleen in Amerikaanse bedrijven belegd, omdat je dit erg afhankelijk maakt van de Amerikaanse economie. Een vermogensbeheerder houdt er dus rekening mee niet teveel geld te beleggen in slechts 1 land.

Verschillende sectoren

 

Binnen jouw beleggingsportefeuille kan je spreiden op basis van de verschillende sectoren. Onder de verschillende sectoren verstaan we bijvoorbeeld de technologiesector, gezondheidszorg en de financiële sector. Een beleggingsportefeuille spreiden tussen verschillende sectoren is belangrijk, omdat elke sector andere risico's met zich meebrengt. 

Duur van contracten

 

Met obligaties, vastgoed en sparen kan het risico ook nog worden verkleind door contracten af te sluiten met een langere of kortere looptijd. Mocht de rentestand namelijk veranderen, dan kun je de eventuele schade beperken door kortlopende en langlopende contracten in bezit te hebben.

De mate waarin een vermogensbeheerder jouw geld spreidt is afhankelijk van enkele factoren. Als eerst ligt het grotendeels aan het door jouw uitgekozen risicoprofiel. Vind jij het niet erg extra risico te moeten lopen voor een mogelijk hoger rendement, dan zal het overgrote deel van jouw vermogen worden geïnvesteerd in de aandelenmarkt en misschien zelfs extra nadruk worden gegeven op de markten waar de komende jaren veel van verwacht wordt.

De manier waarop jouw vermogen wordt geïnvesteerd kan ook liggen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Heb jij genoeg geld om een vermogensbeheerder in te huren die rekening wilt houden met jouw persoonlijke voorkeuren, dan kun je hem de opdracht geven een extra groot deel te investeren in opkomende markten bijvoorbeeld.

Verder is dit ook afhankelijk van de vermogensbeheerder zelf en de manier waarop de economie zich gedraagt. Zijn de spaarrentes bijvoorbeeld erg laag, dan is de kans groot dat er een veel geld wordt geïnvesteerd in beleggingscategorieën die een hoger rendement kunnen bieden.